Skrzynka intencji

panier

__________________________________

We wszystkie wtorki intencje złożone w naszej Kaplicy w ciągu tygodnia (bezpośrednio, listownie, pocztą elektroniczną lub telefonicznie) są przedstawiane Panu przez Maryję, podczas Mszy Świętych o godz. 12:30, 15:30 i 17:15.

__________________________________

Tutaj można wpisać intencję :

Déposez ici vos intentions de prière / Submit here your prayer intentions…